Till huvudinnehåll

Ändring i ägar- och ledningskretsen

Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är du som huvudman skyldig att anmäla detta inom en månad.

I samband med anmälan bedömer vi om ägar- och ledningskretsen uppfyller kraven på erfarenhet, insikt och lämplighet. Vi kan också gå igenom huvudmannens ekonomiska förutsättningar vid prövningen.

Senast uppdaterad: 17 juli 2020