Till huvudinnehåll

Tillstånd skolstart 2022/23

Skolinspektionen har inför läsåret 2022/23 tagit emot 222 ansökningar om utökning och nyetablering av fristående skola. Det är en ökning med runt sju procent jämfört med året innan och en förklaring är att antalet ansökningar om internationella skolor ökat.

Statistikrapport

Antalet inkomna ansökningar om att starta internationella skolor fortsätter att öka. Vi har i år fått in 33 ansökningar, vilket är mer än en fördubbling jämfört med 2020. Över 90 procent av de inkomna ansökningarna kommer från sökande som driver aktiebolag. Du kan läsa mer om detta i vår statistikrapport.

Statistikrapport ansökningar läsåret 2022/23

Alla ansökningar skola för skola (Excelformat)

Tillståndsansökningar läsåret 2022/23 

Inkomna ansökningar läsåret 2022/23

Av de 222 ansökningarna handlar 122 ansökningar om nyetablering medan 100 handlar om utökning av befintlig skolverksamhet.

Grundskola

Vi har tagit emot 91 ansökningar om nyetablering av grundskola, grundsärskola och internationell skola på grundskolenivå. Det är det högsta antalet sedan 2016. Jämfört med 2020 har antalet ökat med över 80 procent och här är internationella skolor en bidragande faktor till ökningen. Antalet ansökningar om utökning av fristående grundskola är i linje med tidigare år.

Gymnasieskola

Vi har tagit emot 64 ansökningar om nyetablering av gymnasieskola och internationell skola på gymnasienivå. Jämfört med 2020 års ansökningsomgång har denna kategori ansökningar i år ökat med ungefär 40 procent. En bidragande faktor till ökningen är även här ansökningarna om internationella skolor. Antalet ansökningar om utökning av gymnasieskola har minskat med 22 procent jämfört med 2020.

Utbildning med distansundervisning

Utöver de 222 inkomna ansökningarna om fristående och internationell skola har vi även fått ansökningar från tre enskilda huvudmän om tillstånd att bli utförare av utbildning med distansundervisning. Distansundervisning är en helt ny tillståndstyp för 2021.

Senast uppdaterad: 20 april 2021