Till huvudinnehåll

Ansökningar skolstart 2023/24

Inför läsåret 2023/24 har Skolinspektionen tagit emot 206 ansökningar om att få starta eller utöka fristående skola. Jämfört med 2021 är det en minskning med ca åtta procent. Av de 206 ansökningarna rörde 78 nyetableringar medan 128 handlade om utökning av befintlig skolverksamhet.

Infografik tillståndsrapport 2022-FB.png

Rapport över inkomna ansökningar 2022

Vi har tagit emot 206 ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2023/24. Nytt för i år är att vi även inkluderar ansökningar som inkommit från offentliga huvudmän. Ansökningarna från offentliga huvudmän avser enbart internationell skola på grundskolenivå och ansökningar om undervisning på distans. Läs mer om ansökningsstatistiken i vår rapport. 

Statistikrapport över inkomna ansökningar 2022

Ansökningar skola för skola

Inkomna ansökningar 2022 (Excel)

Skolkoncerner bakom merparten av ansökningar

Majoriteten av ansökningarna kommer från de stora aktörerna i friskolesektorn som redan är etablerade på skolmarknaden. 160 av ansökningarna kommer från sökande som ingår i en skolkoncern. Flest har inkommit från Academedia och Thorengruppen som står för 35 respektive 27 av ansökningarna.

Gymnasieskola

Totalt har det inkommit 150 ansökningar om nyetablering eller utökning av gymnasie- och gymnasiesärskola. 36 av dessa handlar om starta ny gymnasie- och gymnasiesärskola, vilket ungefär är på samma nivå som tidigare år.

Grundskola

Intresset att starta ny fristående grund- och grundsärskola har minskat i år. Vi har fått in 42 tillståndsansökningar för nyetablering av fristående grund- och grundsärskola. Motsvarande siffra ifjol var 58 ansökningar. Sedan 2010 har antalet inkomna ansökningar om nyetablering av grundskola minskat och förra året skedde en tillfällig ökning. Men de senaste åren har antalet inkomna ansökningar legat ganska stabilt och 2022 är i nivå med perioden 2017-2020. 

Distansundervisning

Nu kan både enskilda och offentliga huvudmän ansöka om att få bedriva distansundervisning. Utöver de 206 inkomna ansökningarna har vi fått in 43 ansökningar om distansundervisning. Av dessa har 38 kommit från offentliga huvudmän.

Senast uppdaterad: 21 april 2022