Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut första halvåret 2021

Under det första halvåret 2021 inkom det 1 776 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). Det är en minskning med 19 procent jämfört med samma period förra året.

Det är tredje gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar under perioden januari–juni minskade. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till.

Anmälningar heter från 1 september 2021 uppgifter om missförhållanden

Syftet med ändringen av begreppet är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas framöver kommer vara de fall där Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga blivit ett ärende. Läs mer om förändringen här:
Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Statistik för tillsyn utifrån individärenden första halvåret 2021

Individärenden – anmälningar per kommun, kön och verksamhetsform januari-juni 2021 (Excel)

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Under första halvåret 2021 registrerade Skolinspektionen 57 anmälningar gällande lärares och förskolelärares lämplighet eller skicklighet vilket är det lägsta antalet sedan 2012. Under samma period föregående år registrerades 83 ärenden.

Anmälningar LAN första halvåret 2021

Anmälningar LAN första halvåret 2021

Senast uppdaterad: 21 september 2021