Till huvudinnehåll

Anmälningar och beslut första halvåret 2020

Under det första halvåret 2020 inkom det 2 186 anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO). Det är en minskning med 12 procent jämfört med samma period förra året.

Det är andra gången sedan Skolinspektionen bildades som antalet inkomna anmälningar under perioden januari–juni minskade. Anmälningarna handlar framförallt om kränkande behandling och att elever inte fått det särskilda stöd som de har rätt till.

Anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd (LAN)

Under första halvåret 2020 registrerade Skolinspektionen 83 anmälningar gällande lärares och förskolelärares lämplighet eller skicklighet vilket är det lägsta antalet sedan 2013. Under samma period föregående år registrerades 183 ärenden.