Till huvudinnehåll

Statistik över individärenden

Här kan du ta del av Skolinspektionens statistik som rör tillsyn utifrån individärenden. Statistiken hittar du i menyn till vänster.

Anmälningar heter från 1 september 2021 uppgifter om missförhållanden

Syftet med ändringen av begreppet är att tydliggöra att Skolinspektionen tar emot alla uppgifter om missförhållanden som lämnas till myndigheten men att de inte per automatik längre blir ett eget ärende. Det som redovisas framöver kommer vara de fall där Skolinspektionen inlett en tillsyn, det vill säga blivit ett ärende. Läs mer om förändringen här:
Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Statistik över antal ärenden, bristområden och geografisk spridning

Statistiken över tillsyn utifrån individärenden visar hur många anmälningar vi fått in under ett visst år och hur många beslut vi har fattat det året. Besluten kan dock gälla anmälningar som kommit in under tidigare år.

Statistiken visar också vilka bristområden som besluten har gällt. Det går även att ladda ned tabeller som visar statistiken uppdelad på riket, kommuner och län.

Uppdateras två gånger per år

Statistiken uppdateras två gånger per år med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna är preliminära och publiceras vanligtvis i slutet av sommaren medan helårssiffrorna publiceras i februari-mars.

Missförhållanden i skolan?

Här kan du läsa mer hur du gör om du vill lämna in tips eller uppgifter om missförhållanden på en skola.

Missförhållanden i skolan

Har du frågor om statistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2018 och framåt. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 21 september 2021