Till huvudinnehåll

Statistik över individärenden

Här kan du ta del av Skolinspektionens statistik som rör tillsyn utifrån individärenden inkomna genom anmälningar. Statistiken hittar du i menyn till vänster.

Statistik över antal ärenden, bristområden och geografisk spridning

Statistiken över tillsyn utifrån individärenden visar hur många anmälningar vi fått in under ett visst år och hur många beslut vi har fattat det året. Besluten kan dock gälla anmälningar som kommit in under tidigare år.

Statistiken visar också vilka bristområden som anmälningarna och besluten har gällt. Det går även att ladda ned tabeller som visar statistiken uppdelad på riket, kommuner och län.

Statistiken uppdateras två gånger per år

Statistiken uppdateras två gånger per år med siffror för ett halvt respektive helt år. Halvårssiffrorna är preliminära och publiceras vanligtvis i slutet av sommaren medan helårssiffrorna publiceras i februari-mars.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

Ökningen av anmälningar behöver inte nödvändigtvis spegla faktiska missförhållanden i skolan. Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att kunna anmäla förklara delar av ökningen.

Missförhållanden i skolan?

Här kan du läsa mer hur du gör om du vill lämna in tips eller uppgifter om missförhållanden på en skola och hur vi behandlar klagomål.

Missförhållanden i skolan

Har du frågor om anmälningsstatistiken?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2018 och framåt. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020