Till huvudinnehåll

Statistik om regelbunden tillsyn

Här kan du ta del av statistik över de brister som vi har upptäckt under den regelbundna tillsynen. I menyn till vänster hittar du statistiken vi publicerat de senaste åren.

Statistiken visar bristområden

I den regelbundna tillsynen prioriterar vi att besöka de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning som de har rätt till. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Statistiken uppdateras två gånger per år

Statistiken för den regelbundna tillsynen uppdateras två gånger per år. I slutet av sommaren redovisar vi preliminära siffror för halvåret och i februari-mars redovisas statistik för hela kalenderåret. Till följd av Covid-19 redovisar vi ingen halvårsstatistik för 2020.

Viktigt att tänka på när det gäller statistiken

  • Statistiken för den regelbundna tillsynen är inte baserad på ett slumpmässigt urval och kan därför inte generaliseras till att gälla alla skolor och verksamheter i riket. Vi prioriterar de skolor där risken är hög att elever inte får den utbildning de har rätt till.
  • Tillsynen och statistiken fokuserar på de områden där det finns brister, inte de områden där skolan uppfyller skollagen, läroplaner och övriga författningar.
  • De brister som presenteras i statistiken är de som påträffades vid tiden för tillsynen. Tillsynen ska fungera som underlag för skolors utvecklings- och förbättringsarbete och syftet med tillsynen är att bristerna ska åtgärdas.
  • Det är svårt att jämföra resultatet av tillsynen mellan olika år eftersom modellen för tillsyn kontinuerligt utvecklas och anpassas till nya förutsättningar, till exempel lagförändringar. Det är också svårt för att urvalet av skolor inte är slumpmässigt från år till år.

Om regelbunden tillsyn

Här kan du läsa mer om hur en inspektion går till och vad vi tittar på och bedömer inom den regelbundna tillsynen:

Inspektion - steg för steg
Om regelbunden tillsyn

Har du frågor om statistiken över regelbunden tillsyn?

Vänligen specificera din statistikförfrågan och mejla den till oss så besvarar vi den. Specificera gärna:

  • Tidsperiod. Om inget annat efterfrågas tar vi fram statistik från 2018 och framåt. 
  • Aktuella skolenheter/huvudmän/kommuner.

Mejl: statistik@skolinspektionen.se

Senast uppdaterad: 14 juli 2020