Till huvudinnehåll
En elev som funderar på lektionen medan klasskamraterna blir hjälpa av läraren

Statistik från Skolenkäten

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens granskning av landets skolor. Resultaten från enkäten hjälper oss att få en bild av hur eleverna har det i skolan idag. Här hittar du statistik över resultaten från de senaste årens skolenkäter.

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är ett sätt för oss på Skolinspektionen att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen där de haft möjlighet att tycka till om hur skolan fungerar. Svaren från enkätresultaten är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan.

Skolenkäten genomförs en gång per år från VT 2021

Skolenkäten genomförs från och med vårterminen 2021 en gång per år. Varje enkätomgång omfattar hälften av landets skolor. Resultaten från enkäten presenteras i april-maj och redovisas dels på skol- och kommunnivå och dels som en övergripande sammanställning. 

Här kan du ta del av resultatet för kommuner, skolföretag och skolor:

Skolverkets statistiksök: Skolenkäten

Svaren på vissa frågor kommer även att redovisas på Skolverkets webbplats Utbildningsguiden som riktar sig till föräldrar och elever. 

Utbildningsguiden

Omfattande underlag med god spridning

Det sammantagna resultatet från Skolenkäten baseras på ett omfattande underlag med en god spridning av kommunala och fristående skolor (friskolor) över hela landet. Resultaten ger därför en god nationell bild över hur elever, föräldrar och den pedagogiska personalen upplever den svenska skolan.

Ta del av resultaten

Resultaten från Skolenkäten presenteras här på vår webbplats som du hittar i menyn till vänster.

Vanliga frågor och svar om Skolenkäten

Här hittar du svar på vanliga frågor om Skolenkäten, som exempelvis vilka redovisningsprinciper för anonymitet och kvalitet vi använder och hur indexvärdena i resultaten är beräknade.

Frågor och svar om Skolenkäten

Senast uppdaterad: 8 juli 2020