Till huvudinnehåll

Statistik över riktad tillsyn

Skolinspektionen tar emot en stor mängd uppgifter om missförhållanden i skolor och utbildningsverksamheter varje år. En del av dessa leder till att vi startar en riktad tillsyn av skolans eller huvudmannens arbete på systemnivå.

Riktad tillsyn genomförs vanligtvis inom ett eller ett par områden och vilka dessa är avgörs från fall till fall. Varje tillsyn blir på det sättet unik. Du hittar den senaste statistiken i menyn till vänster.

Förändrad hantering av inkomna signaler

Skolinspektionen har förändrat sin hantering av inkomna uppgifter om missförhållanden, vilket kan du läsa mer om här: 

Skolinspektionens tillsyn ska göra skillnad för så många elever som möjligt

Senast uppdaterad: 5 april 2022