Seminarium i Almedalen

Ta del av material från våra seminarier i Almedalen

Skolinspektionen har nyligen granskat hur kommuner arbetar för att eleverna på alla skolor ska ha en god och likvärdig tillgång till behöriga och erfarna lärare. Rapporten visar att det behövs insatser för att stimulera behöriga och erfarna lärare att söka sig till skolor med stora utmaningar.

Behöriga och erfarna lärare till skolor med stora utmaningar, powerpoint-presentation, öppnas i nytt fönster

Skolinspektionen har genomfört fyra granskningar som på olika sätt ger en bild av utbildningen för nyanlända barn och elever. Många kommuner har gjort stora insatser när det gäller mottagandet av nyanlända elever, men det kvarstår många utmaningar för att eleverna ska få en god och likvärdig utbildning.

Sammanfattning av resultaten, pdf, öppnas i nytt fönster

Utmaningen att se nyanlända elever som individe, powerpoint-presentation, öppnas i nytt fönster

Utbildning för nyanlända och asylsökande elever

Allt fler anmälningar som kommer till Barn- och elevombudet handlar om nätkränkningar. Skolor behöver samtala mer kring normer och involvera eleverna i arbetet mot kränkningar.

Skolors arbete för att motverka kränkningar av elever på nätet, powerpoint-presentation, öppnas i nytt fönster

Webbinarium

Utdrag ur Skolinspektionens program i Almedalen 2017

Erfarna lärare till skolor med stora utmaningar - hur kan huvudman och rektor arbeta strategiskt?

Skolinspektionen har granskat hur huvudmän och rektorer arbetar strategiskt med lärarresurser, så att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet. Hur kan fler behöriga och erfarna lärare attraheras till skolor med stora utmaningar? Vi ger exempel och lyssnar till olika aktörers erfarenheter.

Medverkande:

 • Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKL:s utbildningsberedning
 • Jörgen Norström, rektor Gråboskolan i Visby

Utmaningen att se nyanlända elever som individer - samma lösningar för alla är inte vägen framåt

Skolinspektionen har gjort flera nya granskningar om hur skolor arbetar med nyanlända elever. Det är viktigt att varje elev får en utbildning som bygger på elevens tidigare kunskaper. Vad fungerar bra? Vad kan förbättras? Vi redovisar resultaten och avslutar med panelsamtal.

Medverkande:

 • Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen
 • Thomas Nilsson, projektledare för Skolinspektionens granskning om språkintroduktion
 • Kenneth Nilsson, ordförande SKL:s utbildningsberedning
 • Linda Ekedahl, biträdande rektor Wisbygymnasiet
 • Anders Malmquist, grundskoledirektör Malmö stad
 • Jilda Sürüp, samordnare för nyanlända elever i Norrköpings kommun och ordförande Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk
 • Erik Kochbati, vice ordförande Sveriges elevkårer

Hur kan skolor förhindra kränkningar på nätet?

Allt fler anmälningar som kommer till Barn- och elevombudet (BEO) handlar om kränkningar och mobbning på nätet. Skolor är skyldiga att utreda kränkningar som har en koppling till verksamheten, oavsett om det sker i skolan eller på nätet. Hur arbetar skolor mot nätkränkningar? Vad kan förbättras? Vi berättar om Skolinspektionens rapport om nätkränkningar och avslutar med en panelsamtal.

Medverkande:

 • Caroline Dyrefors Grufman, Barn- och elevombud
 • Lina Hultqvist, ordförande Sveriges elevkårer
 • Alexandra Faringstam, elev
 • Susanne Serck, skolkurator grundskola
 • Catharina Björklund, skolkurator grundskola

Andra seminarier

Generaldirektör Helén Ängmo deltog även i följande seminarier om skolan:

Hur är läget i skolan? Vad visar inspektionerna?

Arrangör: Dagens samhälle

Skolan - en vanlig brottsplats för barn och unga

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige

Barns och ungas skolmisslyckanden - har vi kompetens och kunskap?

Arrangör: Sveriges Psykologförbund 

Caroline Dyrefors Grufman deltog även i följande seminarium om nätkränkningar:

Kränkningar på nätet. Vilket ansvar har skolan för elever med ADHD/AST?

Arrangör: Attention Hisingen-Kungälv/Nätkoll, Statens medieråd

Läs mer i Almedalens officiella program

Kostnader

Kostnaderna för Skolinspektionens och Barn- och elevombudets deltagande var cirka 60 000 kronor. Summan täckte avgifter för lokaler, resor och boende.