Till huvudinnehåll

Granskning av undervisningstiden i komvux

Skolinspektionen genomför nu en kartläggande granskning av i vilken omfattning kommunerna erbjuder undervisningstid inom kommunal vuxenutbildning (komvux).

I granskningen tittar vi även på hur de fördelar den erbjudna undervisningstiden ser ut, både när det gäller den utbildning där endast s.k. närundervisning förekommer och den utbildning där olika flexibla undervisningsformer förekommer. Skolinspektionen ska föra en dialog med Statens skolverk vid genomförandet av uppdraget. De frågor som är särskilt relevanta för granskningen är hur kommunerna lägger ut undervisningstid på kurser och om det förekommer att elever får för få undervisningstimmar i förhållande till vad som kan anses rimligt för att de ska nå målen med utbildningen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 24 april 2024 (U2022/02495).

Pågående enkät

Skolinspektionen har inom regeringsuppdraget även skickat ut en enkät till utvalda kommuner för att kartlägga undervisningstiden i komvux. 

 

Senast uppdaterad: 30 juni 2023