Till huvudinnehåll

Granskning av sfi

Skolinspektionen ska genomföra en granskning av kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2024 (U2021/04942). 

Publicerad rapport

Inom ramen för regeringsuppdraget har Skolinspektionen hittills publicerat följande rapport:

Undervisning inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Senast uppdaterad: 30 juni 2023