Till huvudinnehåll
Flygfoto på en skola

Pågående inspektioner

Varje år tittar vi på ett antal områden som vi anser behöver studeras mer ingående. Här hittar du ett urval av de aktuella granskningarna.

Distansinspektioner 2021

Skolinspektionen ska se över covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa. Vi ska särskilt undersöka förutsättningarna för de elever som haft det svårt att tillgodogöra sig fjärr- och distansundervisning. Vi kommer att samla in underlag om fjärr- och distansundervisning i respektive skolform. Uppdraget genomförs i samråd med Skolverket.

Regeringsuppdraget innebär att vi kommer att starta ett antal nya distansinspektioner under 2021 med anledning av covid-19-pandemin. Resultatet från de olika granskningarna kommer att redovisas löpande under året. Uppdraget kommer att redovisas i en slutrapport senast den 1 december 2021.

Pågående och kommande distansinspektioner

En situationsanpassad inspektion

Vi arbetar med olika typer av inspektion och väljer inspektionsform utifrån situation.

Mer om våra inspektionsformer

Senast uppdaterad: 1 mars 2021