Till huvudinnehåll
bokmässan 2023
Publicerad: 28 september 2023

Helén Ängmo medverkade i två seminarier på Bokmässan

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo medverkade i två seminarier på Bokmässan i Göteborg. Det ena om hur vi stärker elevers läsintresse och det andra om hur vi pratar om känsliga frågor i klassrummen. Båda seminarierna spelades in av UR och finns tillgängliga att se på UR Play.

Om "Elevers läsintresse"

För att alla barn ska upptäcka magin med läsning och vilja fortsätta läsa genom hela skoltiden behöver vi arbeta mer tillsammans. Skolinspektionens rapport om läsning i grundskolan visar att det saknas ett gemensamt läsfrämjande arbete på skolorna. Hur kan myndigheter, organisationer, skolor och vårdnadshavare hjälpas åt för att stärka läsningen och läsintresset hos alla barn och unga? Med: Peter ­Fredriksson, generaldirektör Skolverket, Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen, Kajsa Ravin, generaldirektör Kulturrådet och ­Barbro Westlund, fil. dr i didaktik samt lektor i läs- och skrivutveckling. Programledare: Helena Messing Berg, journalist.

Om "Att närma sig det svåra"

En granskning från Skolinspektionen visar att elever sällan diskuterar känsliga frågor i klassrummet. Här kan litteraturen ha en viktig roll att spela. Svensklärare kan låta elever möta texter som både underhåller och behandlar svåra frågor om allt ifrån sexualitet och samtycke till rasism, utanförskap och klimatångest. Ofta är det också mer verkningsfullt, för både lärare och elever, att närma sig det svåra genom gemensamma text­erfarenheter. Med Carl-Johan ­Markstedt, lärare, journalist och författare till svenskläro­medel, Anna Bergqvist, lärare på ­Blackebergs gymnasium i Stockholm, och Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen.