Till huvudinnehåll
Elev som studerar
Publicerad: 18 november 2022

Regelbunden kvalitetsgranskning av grund- och gymnasiesärskola

I mars 2022 började Skolinspektionen regelbundet kvalitetsgranska särskolan. På gymnasiesärskolan Fyrisskolan GS har vårt besök bidragit till ett mer systematiskt utvecklingsarbete. Rektor Ola Rick är positiv till granskningen.

– Bedömningsområdena sätter fingret på avgörande processer, och det är bra att det är en anpassad granskning för särskolan eftersom skolformen skiljer sig från andra, säger Ola Rick. 

ola-rick.jpg
Rektor Ola Rick

Granskningen utgår från fem bedömningsområden och genomförs på skolor som har utvecklingsbehov eller om det var länge sedan skolan inspekterades.

– Beslutet efter granskningen visade på det utvecklingsarbete vi själva har sett behov av, men det gjorde att vi ökade hastigheten i vårt gemensamma arbete som skolledning och huvudmannen börjat. På det sättet har inspektionen alltså varit en katalysator i processen att utveckla kvaliteten, berättar Ola.

Ett av Skolinspektionens syften med att granska särskolan är att se hur man långsiktigt kan bidra till elevernas möjlighet att delta i samhällslivet och förberedas för yrkesliv och fortsatt utbildning.

– Granskningen pekar på avgörande processer som behöver skapas för att gymnasiesärskolan ska kunna genomföra sitt uppdrag. I det ingår elevernas aktiva deltagande i samhälls- och arbetsliv, säger Ola.

Skolinspektionen genomför regelbundna kvalitetsgranskningar av grundsärskola och gymnasiesärskola för att elever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en likvärdig utbildning av god kvalitet och därmed förberedas för att bli delaktiga samhällsmedborgare efter fullgjord skolgång.

– Vi tänker att det finns huvudmän och rektorer som välkomnar stöd i det arbetet, och som är intresserade av vad vi lyfter fram som viktiga områden att utveckla för att nå längre, kommenterar Camilla Adler, utredare på Skolinspektionen och har ingått i arbetsgruppen som tagit fram och testat materialet. Hon har dessutom bakgrund som rektor på en gymnasiesärskola.

Om regelbunden kvalitetsgranskning

Skolinspektionen genomför regelbunden kvalitetsgranskning på skolor som bedöms ha utvecklingsbehov eller om det var länge sedan skolan inspekterades.

Granskningen utgår från fyra bedömningsområden. De är utvalda utifrån beprövad erfarenhet och forskning. Områdena är: 

  • Rektors ledarskap
  • Undervisning
  • Trygghet och studiero
  • Bedömning och betygssättning

I grundsärskola och gymnasiesärskola ingår bedömningsgrunderna ovan förutom, ”Trygghet och studiero” och ”Bedömning och betygssättning” som ersätts av:

  • Social gemenskap, aktivt deltagande och trygghet
  • Bedömning och betyg 

Bedömningsområdet, Huvudmannens styrning och stöd ingår alltid i den regelbundna kvalitetsgranskningen av grundsärskola och gymnasiesärskola.

Mer om våra inspektionsformer kan du läsa här.

Inspektion