Till huvudinnehåll
Två personer sitter vid ett bord och antecknar på papper
Publicerad: 5 juni 2020

Information om Skolinspektionens statistik och beslut från 1 september

Skolverket har fattat beslut om att från den 1 september 2020 enbart publicera statistik på riksnivå på sin webbplats efter en dom i Kammarrätten. Enligt domen omfattas uppgifter om fristående skolor av sekretess vilket innebär att Skolverket inte kommer att leverera information till Skolinspektionen för fristående skolor eller enskilda huvudmän.

Detta får konsekvenser för Skolinspektionens verksamhet då vi både kommer att få minskad tillgång till skolenhetsregistret och till statistik om skolor och huvudmän, vilket påverkar förutsättningarna att genomföra vårt uppdrag. Skolinspektionen analyserar just nu konsekvenserna av Skolverkets beslut och arbetar på att ta fram en lösning.

Ingen information om Skolinspektionens verksamhet på Skolverkets webbplats

Den 19 augusti beslutade Skolverket också att från den 1 september inte längre publicera information från Skolinspektionens verksamhet på sin webbplats. Denna information innefattar bland annat resultat från Skolenkäten, beslut från vår inspektionsverksamhet samt resultat från ombedömningar av nationella prov. Denna information kommer alltså från den 1 september inte att kunna hämtas hem från Skolverkets eller via Skolinspektionens webbplats. Detta beror på att vi använder ett gemensamt databassystem där vi laddar upp alla våra beslut och resultat. 

Viss statistik tillgänglig på Skolinspektionen.se

Viss statistik från till exempel Skolenkäten, ombedömningar av nationella prov och ansökningar om att starta fristående skola finns däremot tillgänglig på vår egen webbplats:

Statistik

Kontakta oss

Om du har frågor om statistiken går det bra att mejla dem till oss: 

Har du frågor om beslut från vår inspektionsverksamhet kan du mejla till: 

Du kan även själv söka efter ärenden i vårt diarium:

Skolinspektionens diarium

På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om beslutet:

Förändrad sekretesspolicy påverkar tillgång till viss statistik