Till huvudinnehåll
Forskartorget 2022
Publicerad: 27 september 2022

Se filminspelningen från Bokmässan om läsfrämjande

Den 22 september medverkade vår generaldirektör Helén Ängmo på Bokmässan där hon berättade om vår kommande granskning om grundskolors arbete med läsfrämjande insatser. Nu kan du ta del av inspelningen från föredraget.

Läsintresset bland barn och unga har minskat i Sverige på senare år. Skillnaderna i läsintresse och läsförmåga riskerar att påverka elevernas skolprestationer. Med anledning av detta genomför Skolinspektionen just nu en granskning där vi tittar på kvaliteten i grundskolornas läsfrämjande arbete med fokus på mellanstadiet. Granskningen kommer att publiceras senare i höst. 

Under föredraget på Forskartorget drog Helén Ängmo igenom huvuddragen i rapporten och svarade på frågor från publiken.

Läs mer om vår granskning om läsfrämjande

Läsfrämjande arbete i grundskolan