Till huvudinnehåll
En gymnasieelev sitter vid sin dator och mobil och studerar

Årsrapport 2020 – Skolans utmaningar under ett år präglat av covid-19

I Skolinspektionens årsrapport är fokus främst på våra iakttagelser av huvudmäns och skolors arbete under pandemin. Vi kan se att det gjorts många och omfattande insatser. Men att det fortfarande finns anledning till oro gällande vissa elevgrupper.

Vi gör även en tillbakablick på tidigare granskning av skolor i utsatta områden. Flera av dessa skolor har problem med rekrytering av lärare och har i högre grad brister när det gäller trygghet och studiero.

I rapporten beskriver vi också andra iakttagelser och erfarenheter från vår inspektionsverksamhet det vill säga olika former av tillsyn och kvalitetsgranskning. För andra året i rad har vi underlag för att ge en bild av olika kvalitetsnivåer i skolors arbete genom vår relativt nya granskningsform, regelbunden kvalitetsgranskning.

Publikation
Årsrapport
Senast uppdaterad: 16 mars 2021