Till huvudinnehåll

260 rektorers erfarenheter av distansundervisning på gymnasiet

Under gymnasieskolornas distansundervisning i våras genomförde vi samtal med drygt 260 rektorer för att följa upp hur omställningen och pandemin har påverkat undervisningen. Nu ska gymnasieskolan återigen bedrivas på distans. I vår rapport från i våras kan du som rektor dra nytta av andras erfarenheter och goda exempel.

Här är några av de iakttagelser vi gjorde våren 2020

  • En stor saknad finns bland eleverna efter social gemenskap och detta har varit det mest svåra området att klara digitalt.
  • Rektorer har pekat på att uthålligt klara motivation och ansträngning hos eleverna varit den största utmaningen.
  • Vi har fått en närmare bild av hur stödet till elever med behov fungerat och fler exempel på detta. För vissa elever har stödet fungerat väl och nya inslag har använts som inte syns i vanlig undervisning, vilket varit positivt. Många elever med stödbehov har till exempel uppskattat digitalt inspelade lektioner. Det har stärkt möjligheterna att repetera och förstå. Elever har också tagits in i mindre grupper än vanligt vilket också varit positivt. Likaså att specialpedagoger kontinuerligt ringt elever och följt upp deras situation. Det förefaller till viss del som att särskilda ansträngningar gjorts till exempel med information till föräldrar som har varit positiva.
  • Mindre väl har det fungerat för elever som har haft ett stort behov av nära kontakt med sin lärare, exempelvis för elever med autism. Vi har också fått fler inblickar i vilka grupper av elever som känt stor utsatthet och där distansundervisningen varit svår att följa. Det gäller elever på introduktionsprogram, elever med sociala svårigheter i hemmet eller trångboddhet.
  • Många skolor har enligt rektorer förstärkt sin elevhälsa under denna period. Kuratorer, mentorer och specialpedagoger har haft i uppgift att ringa och ta kontakt med elever och vårdnadshavare vid frånvaro eller när elever haft vissa problem.
  • Lektionsupplägg har utvecklats snabbt under denna period som till exempel handlat om incheckning, lärarledd genomgång, digitala grupparbeten, självständigt arbete samt utcheckning eller digitala kvitton på att eleverna fångat upp innehållet.
Inspektion
Senast uppdaterad: 4 december 2020