Till huvudinnehåll

Vårt arbete under covid-19

Här har vi samlat information som är viktig att känna till om det arbete vi bedrivit under covid-19. Vi följer rådande situation och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vi har under under covid-19-pandemin genomfört distansinspektioner kring pandemins konsekvenser på skolan. Detta har inte varit ordinarie inspektioner utan handlat om framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar.

Vi har genomfört tillsyn av skolor där vi har fått in signaler om allvarliga missförhållanden vid behov. Dessa har genomförts i första hand på distans med hjälp av videosamtal och telefon. 

Uppdrag från regeringen

Uppdraget innebär att vi genomfört distansinspektioner för att granska covid-19-pandemins konsekvenser för elevers förutsättningar att nå målen samt elevers hälsa.