Till huvudinnehåll
En datorgenererad bild på coronaviruset covid-19

Skolinspektionens arbete under covid-19

Här har vi samlat information med anledning av covid-19/coronavirus. Här hittar du bland annat information om våra förändrade prioriteringar och länkar till relevant information. Vi uppdaterar löpande informationen på sidan.

Vi följer den rådande situationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under våren kommer vi bland annat att genomföra förenklade granskningar på distans. Vi vill betona att detta inte är ordinarie inspektioner utan att det handlar om förenklade och framåtsyftande granskningar på distans enbart utifrån avgränsade frågeställningar. Ett syfte är att samla en övergripande bild och kunskap om skolors situation. 

Skolinspektionen genomför vid behov tillsyn av skolor om vi har fått in signaler om allvarliga missförhållanden. Dessa genomförs i första hand på distans med hjälp av videosamtal och telefon. 

Frågor och svar 

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna vi får om coronaviruset

Senast uppdaterad: 25 juni 2020