Till huvudinnehåll

Granskningar på gång

Varje år tittar vi på ett antal områden som vi anser behöver studeras mer ingående. Här hittar du ett urval av de granskningar vi har på gång.

En situationsanpassad inspektion

Vi arbetar med olika typer av inspektion och väljer inspektionsform utifrån situation. Här kan du läsa mer om våra inspektionsformer och granskningar. 

Våra inspektionsformer

Sök efter publicerade rapporter

När våra rapporter är klara läggs de i vårt publikationssök. Där kan du söka efter en rappport genom att filtrera efter årtal, skolform och publikationstyp.

Publikationssök