Jobba hos oss

Våra tre värdeord och barnperspektivet

Skolinspektionens värdeord är trovärdighet, tillgänglighet och tydlighet. Vi lägger också stor vikt vid barnperspektivet i vårt arbete.

Pedagoger, jurister och utredare

Den största gruppen av anställda består av inspektörer. De har oftast en bakgrund som pedagoger, jurister eller utredare. I våra annonser framgår närmare vilken kompetens vi efterfrågar.  

Goda arbetsvillkor visar mätning

Nyckeltalsinstitutet tar fram Attraktiv arbetsgivarindex utifrån nio nyckeltal. Arbetsvillkoren beskrivs utifrån medarbetarnas perspektiv. De speglar bland annat löneläget, chefstäthet, möjligheter till kompetensutveckling och sjukskrivningar. 2013 års mätning ger Skolinspektionen höga poäng, vilket innebär goda arbetsvillkor. Skolinspektionen fick 142 poäng, medianen var 125 poäng. Den organisation som fick högst poäng fick 157 poäng.

Samverkansavtal

Skolinspektionen har samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Avtalet ger delaktighet och inflytande för medarbetarna i ett tidigt skede, både i det dagliga arbetet och i den långsiktiga planeringen.

Medarbetar- och chefspolicy

Vi har även en medarbetar- och chefspolicy. Den handlar om hur alla anställda bör agera och förhålla sig i sitt uppdrag, vilka förutsättningar och förväntningar som finns och vad Skolinspektionen kan erbjuda medarbetarna. Tanken bakom policyn är att ett gott medarbetarskap ger bättre prestationer och resultat, vilket i sin tur ger större arbetsglädje.

Att arbeta i staten

Du kan läsa mer om vad det innebär att jobba statligt på Arbetsgivarverkets hemsida:
Arbetsgivarverket.se: Jobba statligt (extern länk, nytt fönster)

Om Skolinspektionen

Skolinspektionen är en statlig myndighet som granskar skolor och bedömer ansökningar om att driva fristående skola. Vi har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Målet är en god utbildning i en trygg miljö.
Verksamhet
Om oss